Suurena viljanostajana Fazer kantaa vastuuta kestävän viljanviljelyn kehittämisestä. Fazer on kehittänyt yhdessä viljelijöidensä kanssa viljavision ja kymmenen kestävän viljelyn periaatetta sen toteuttamiseksi.  Viljavision tavoitteena on hillitä vesistöjen rehevöitymistä, varmistaa maaperän elinvoimaisuus pitkälle tulevaisuuteen ja tukea samalla kotimaisen viljelyn tuottavuutta ja monimuotoisuutta. Fazer on liittynyt mukaan Carbon Action hankkeeseen ja liittää ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja hiilen sitomisen maaperään vahvasti osaksi viljavisiotaan.

Maaperä sitoo hiiltä ja hillitsee ilmastonmuutosta

Maaperän kykyä sitoa hiiltä voidaan edistää maaperästä ja pelloista huolehtimalla, ja näin hillitä ilmastonmuutosta. Fazer on liittynyt mukaan Baltic Sea Action Groupin (BSAG) ja Ilmatieteenlaitoksen johtamaan Carbon Action hankkeeseen, joka yhdistää tutkimuksen ja käytännön työn ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Carbon Action etsii tapoja vauhdittaa hiilen varastoitumista ilmakehästä peltoon, ja edistää hiiltä varastoivaa viljelyä suomalaisilla maatiloilla, samalla todentaen sen vaikutuksia tieteellisesti.

Viljavisio on osa Fazerin Itämeri-sitoumusta ja vastuullisuustyötä 

Fazer on tehnyt yhteistyötä suomalaisten viljelijöiden kanssa jo vuosikymmenten ajan. Vuonna 2013 Fazer loi vastuullisen viljelyn edistämiseksi viljavision. Tavoitteena on hillitä sisävesiemme ja Itämeren rehevöitymistä, suojella luonnon monimuotoisuutta ja maaperän elinvoimaisuutta sekä vähentää kemikaalien käyttöä viljelyssä.  

Viljavisiota viedään käytäntöön kymmeneen kestävän viljanviljelyn periaatteen avulla. Ne koottiin hyvistä käytössä olevista toimintatavoista yhdessä viljelijöiden sekä tuottaja- ja ympäristöjärjestöjen kanssa. Periaatteet julkaistiin vuonna 2017. Ne käsittelevät muun muassa kemikaalien käyttöä ja peltojen maaperästä huolehtimista. Alun perin niissä keskityttiin erityisesti vesistöjen rehevöitymisen ehkäisemiseen. Koska viljelymenetelmät kehittyvät jatkuvasti, Fazer tarkastelee myös periaatteita säännöllisesti. Carbon Action -hankkeen toimet tukevat Fazerin vastuullisuustavoitteiden saavuttamista ja hankkeen tuloksia liitetään Fazerin viljavisioon.

”Monesti samat keinot ja toimenpiteet tukevat rehevöitymisen sekä ilmastonmuutoksen ehkäisemistä. Tavoitteemme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki käyttämämme kotimainen vilja on viljelty kestävän viljelyn periaatteiden mukaisesti.”, kertoo vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa Fazer-konsernista.

”On hienoa nähdä, että pitkäjänteinen ympäristöyhteistyömme Fazerin kanssa kehittyy yhä uusille alueille”, iloitsee BSAG:n sisältöjohtaja Laura Höijer. ”Maatalousmaan hiilensidonta on aihe, jonka skaalaamisessa Fazerin kaltainen toimija pystyy vaikuttamaan merkittävästi”, Höijer jatkaa.

Fazerin lähestymistapa vastuullisuuteen

Vastuullisuus on oleellinen osa Fazerin strategiaa yhtiön uudistuessa moderniksi vastuulliseksi ruokayhtiöksi. Ruuan tuotanto- ja kulutustavoilla on merkittävä vaikutus ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvinvointiin.  

Fazer-konsernin vastuullisuustyön neljä kunnianhimoista tavoitetta ovat 1) 50 % vähemmän päästöjä 2) 50 % vähemmän ruokahävikkiä 3) 100 % vastuullisesti hankittua 4) enemmän kasvipohjaista.

Lisätietoja Fazer-konsernin neljästä kunnianhimoisesta kestävyystavoitteesta löytyy osoitteessa: https://news.cision.com/fi/fazer-group/r/fazerin-vastuullisuustyolle-nelja-kunnianhimoista-tavoitetta,c2755550

#ruokaajollaonmerkitys #ratkaisujaruuasta #northernmagicmadereal