Saarioisten teettämän valmisruokatutkimuksen* mukaan suomalaiset suhtautuvat valmisruokaan aiempaa myönteisemmin ja syövät valmisruokaa yhä useammin. Herkullisuus ja laadukkuus ovat tärkeimmät valmisruokien valintaperusteet. 

Suomalaiset suhtautuvat valmisruokaan aiempaa myönteisemmin. Positiivisimmin valmisruokiin suhtautuvat 35−55-vuotiaat. 93 % suomalaisista syö valmisruokia ainakin joskus. Vähintään viikoittain valmisruokia syövien osuus on kasvanut viiden vuoden takaisesta 2 miljoonaan. Valmisruokaa käytetään useimmiten arkisin päivän pääaterioilla eli lounaalla ja päivällisellä.

”Monella kuluttajalla arki on haastavaa tasapainottelua käytettävissä olevan ajan sekä omien tai perheen toiveiden ja tarpeiden välillä. Pääosa suomalaisista haluaisi valmistaa ruoan itse. Valmisruoka helpottaa arkea, kun vapaa-aika täyttyy muista asioista. Valmisruokien valikoima koetaan myös monipuoliseksi”, kertoo syömisen muutoksen johtaja Mirja Lonka Saarioisilta.

Valmisruoalta odotetaan herkullisuutta ja laadukkuutta

Tutkimuksen tulokset kertovat, että kuluttajat kiinnittävät valmisruokaa valitessaan huomiota erityisesti tuotteen herkullisuuteen ja laadukkuuteen. Vastaajat pitivät tärkeinä myös valmisruokien pitkää käyttöaikaa, kotimaisuutta ja edullisuutta.

Suomalaiset arvostavat edelleen ruoanvalmistusta, ja kolme neljästä kuluttajasta kertoi tekevänsä arkena ruoan mieluummin itse. Tämä korostui etenkin yli 55-vuotiaiden naisten vastauksissa. Ruoan valmistus itse on selkeästi suurin syy olla ostamatta valmisruokaa. 71 % tutkimukseen vastanneista uskoo käyttävänsä valmisruokia tulevien parin vuoden aikana vähintään yhtä paljon kuin tällä hetkellä.

Tuttujen laatikkoruokien suosio on säilynyt

Perinteiset laatikkoruoat pitävät pintansa uusien valmisruokavaihtoehtojen joukossa ja laatikkoruokiin suhtaudutaan myönteisemmin kuin viisi vuotta sitten. Myös suhtautuminen joululaatikoihin on entistä positiivisempaa. Lanttu-, porkkana- ja perunalaatikoihin liittyvät mielikuvat ovat tutkimuksen mukaan kaikista valmisruoista positiivisimmat.

”Perinteisillä jouluruoilla on tärkeä merkitys joulun tunnelman luojana. Joulun laatikkoruoat ovat pitäneet pintansa jo vuosikymmeniä, ja tänään 75 % kuluttajista ostaa laatikot valmiina”, sanoo Mirja Lonka.

”Viime vuosina valmisruoka on ollut yksi nopeimmin kasvaneista suurista päivittäistavarakaupan tuoteryhmistä. Saarioinen ja äitien tekemää nousee vastauksissa spontaanisti kysyttäessä suomalaisilta mitä valmisruoasta tulee mieleen. Klassikoiden rinnalla Suomi syö yhä enemmän keittoja, puuroja, salaatteja ja mukaan otettavia välipaloja”, kertoo kuluttajakokemuksen johtaja Tia Yrjölä Saarioisilta.

*Saarioisten valmisruokatutkimus toteutettiin loka-marraskuussa 2018 Kantar TNS:n online-kyselynä. Siihen vastasi yli 1 500 suomalaista.