Apetitin toteuttaman Ruoan tulevaisuus 2025 -selvityksen mukaan ruoalla, sen tuotannolla ja kulutuksella, on keskeinen rooli sekä maapallon että ihmisten hyvinvointia koskevien haasteiden ratkaisemisessa. Selvityksen keskeiset tulokset on julkaistu 19.9.2019 Helsingissä järjestetyssä tilaisuudessa.

”Apetitin visiona on olla kasvipohjaisten ruokaratkaisujen edelläkävijä. Tästä tavoitteestamme käsin halusimme ymmärtää syvemmin ruokaan liittyvien muutosten ajureita globaalisti ja yksilötasolla. Selvitys osoittaa, että ruoan tulevaisuus on tästä hetkestä katsottuna erityisen kiinnostava, niin ruoan tuotannon kuin kulutuksenkin kannalta”, sanoo Sanna Väisänen, Apetitin viestinnästä vastaava johtaja.

Ruoan tulevaisuus 2025 -selvitys rakentaa kuvaa ruoan kulutuksen tulevaisuudesta tarkastelemalla sen taustalla vaikuttavia globaaleja muutosvoimia sekä ruoan roolia suomalaisessa yhteiskunnassa. Selvitykseen valikoituneet muutosvoimat ovat Moderni lautasmalli (yksilöllistyminen), Iltapalaksi ilmastonmuutos (ilmastonmuutos), Maailmanympärysmatka ruokakaupassa (globalisaatio) ja Teknoruoka (digitalisaatio).

”Apetitin näkökulmasta ruoan tulevaisuuden rakennuspalikat liittyvät kestävän alkutuotannon kehittämiseen yhteistyössä viljelijöiden kanssa, vastuullisten kasvipohjaisten tuotteiden luomiseen pirstaloituvaan kulutuskysyntään sekä mahdollisuuksiin myötävaikuttaa ruokatuotannossa tunnistettujen haasteiden ratkaisemiseen. Tulevaisuus ei onneksi ole ennalta kirjoitettu, vaan pystymme määrittämään sen suuntaa omilla teoillamme”, Väisänen sanoo.

Ruoan tulevaisuus 2025 -selvitys on tehty tieteellisiä tutkimuksia, kansainvälisiä trendiraportteja, tilastoaineistoja sekä asiantuntijahaastatteluita hyödyntäen. Selvityksen on toteuttanut Kuuskulman Tapaustoimisto.

”On hienoa, että yhä useammat toimijat ymmärtävät ruoan keskeisen roolin tulevaisuuden haasteiden ratkaisemiseksi ja ovat valmiita tekemään oman osansa. Vaikka maailma muuttuu ympärillämme, arjen perustarpeet eivät muutu: syödä pitää edelleen joka päivä. Se mitä tai miten syömme, tai miten tuotamme tai hankimme syömämme ruoan voi tulevaisuudessa muuttua yllättäväkin paljon. Muutokset eivät kuitenkaan tapahtuu radikaalisti tai yllättäen, enemmin hitaasti ja lähes varkain”, sanoo Kuuskulman Tapaustoimiston tutkija Roosa Luukkanen.

Lue lisää ruoan tulevaisuudesta selvityksen tiivistelmästä: apetit.fi/ruoka2025